نمی دونم چرا هر وقت برنامه ریزی می کنم ، خراب میشه ؟

نمی تونم از زمان های مطالعه ام بیشترین استفاده رو بکنم ؟

چرا توی برنامه ریزی ام نمی تونم تعادل بین زمان های مطالعه و استراحت برقرار کنم ؟

اصلا بهترین مدل برنامه ریزی چگونه  باید باشد ؟

بسیاری از ما دانش آموزان و… در طول زندگی خود لحظاتی ، ساعت هایی یا حتی سال هایی با این جملات دست به گریبان بوده ایم و افــراد بسیاری نیز هم اکنون درگـیــر همین مشکلات هستند . بی انگیزگی ، بی حوصلگی ، خسته شدن از درس خواندن و عدم وجود پشتکار از مهم ترین مشکلات دانش آموزان ما در دنیای کنونی است.

نوشتن چیزهایی روی یک کاغذ کوچک،چندان ارزشمند به نظر نمی آید، اما ثبت پیشرفت و گام های اشتباه یکی از دلایل موفقیت است . این کار شما را مجبور می کند که به تصمیمات خود توجه کنید کاری که انجام دادنش آسان است انجام ندادنش هم آسان است . جذابیت در پیچیدگی وظیفه نیست جذابیت در انجام کارهای آسانی است که مکرر و به مدت کافی تکرار می شوند تا نتایجی فوق العاده به بار آورند (اثر مرکب).

ثبت نام برای تبدیل شدن به یک معلم

برای باید این فرم را پر کنید