مسابقات فرهنگی وهنری:

باهدف :

 • اهتمام به پرورش استعدادها و ظرفیت های بالقوه دانش آموزان
 • ارتقاء خود باوری در دانش آموزان

فرایند اجرایی :

 • اطلاع رسانی به کلیه دانش آموزان جهت ثبت نام در رشته های مختلف مسابقات فرهنگی هنری
 • تبیین رشته های مختلف مسابقات در کلاس ها
 • کشف توانمند یها واستعدادهای دانش آموزان وسوق دادن آنها به شرکت در مسابقات
 • بر پایی کلاس های آماده سازی جهت شرکت در
 • بر پایی نمایشگاه های از خلاقیت ها و آثار هنری دانش آموزان

برگزاری مسابقات قرآن و معارف

با هدف :

 • ایجاد انس هر چه بیشتر با کلام الله مجید ، فراگیری آموزه های دینی ، احکام ،نهج البلاغه و مفاهیم قران
 • شکوفایی و تقویت استعداد ها و توانمندی های دانش آموزان
 • ارتقاء خود باوری در دانش آموزان

فرایند اجرایی :

 • اطلاع رسانی به کلیه دانش آموزان جهت ثبت نام در رشته های مختلف مسابقات قران و معارف
 • تبیین رشته های مختلف مسابقات در کلاس ها و کشف استعدادها
 • برپایی کلاسهای حفظ وقرائت قران در راستای آماده سازی برای حضور موفق در مسابقات
 • تهیه و توزیع کتابچه های مسابقات و تدریس بخشهای مهم آن ها برای دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات
 • تهیه ملزومات کمک آموزشی از جمله لوح های فشرده قرائت و حفظ قرآن برای تسریع در فرایند آماده سازی دانش آموزان
 • کشف و شکوفایی استعداد ها و ارتقاء خود باوری در دانش آموزان