دروس تخصصی

قبل از شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان هرپایه کلاس های درسی جهت مرور و رفع اشکال برگزار می شود.

 

اوقات فراغت

در کنار کلاس های درسی در تابستان کلاس های اوقات فراغت نیز برگزار می شود.

 

کلاس های مهارت آموزی

 

مهارت آموزی رسالتی برای مدارس است لذا در ابتدای سال تحصیلی با نظر سنجی از دانش آموزان طی فرم های طراحی شده workshop های موضوع های منتخب برگزار می شود.