مشاورین متخصص

علاوه بر حضور مدیران پایه واحد دبیرستان دوره ی دوم، دو مشاور متخصص و مجرب دارد که مرکز هسته ی آموزش را شکل داده و علاوه بر نظارت بر آموزش آسانید مستقیما بر مدیران پایه نظارت داشته و برنامه ریزی تخصصی انجام می دهند

 

Smart planning

واحد دبیرستان با همکاری یک شرکت دانش بنیان مطرح در زمینه آی تی اقدام به طراحی اولین سامانه جامع برنامه ریزی مجازی با قابلیت استفاده در سطح کشور بر مبنای targeting کرده است که این خود یک نوع برند سازی در حیطه علم و دانش محسوب می گردد