کلاس های فوق برنامه

 

دروس اختصاصی :

با توجه فعالیت های ویژه معلمان ساعت دروس اختصاصی در مجتمع بیشتر از ساعت مصوب آموزشی می باشد.
ساعت کاری :همه روزها ۷:۳۰ الی ۱۴:۱۵ و
پنجشنبه ها ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

دروس جبرانی:

در صورت احساس نیاز مشاورین یا معلمین به حل تمرین و رفع اشکال مبحثی کلاس جبرانی با مصوبه شورا در ساعتی خارج از آموزش رسمی برگزار می شود.

کلاس های پیشرو

 

تیم مشاوره و آموزشی مجتمع هرساله با شناسایی دانش آموزان مستعد و علاقه مند کلاس های ویژه با هدف بالابردن  توانمندی -خلاقیت و مهارت آموزی برگزار می کند.

کلاس های کنکور

 

آموزش در پایه دوازدهم در نور متفاوت است .ما مخالف انسجام گسیختگی در آموزش هستیم لذا همراه یک تیم برنامه ریزی قوی با یک برنامه جامع و مدون از تابستان سال قبل کنکور تا روز کنکور همراه دانش آموزان و اولیا آنها هستیم

  • در این برنامه کلیه نیاز های یک دانش آموزی از نظر آموزشی و روانشناختی پیشینی و اجرا می شود.
  • این برنامه نیاز دانش آموزان را از هرگونه خدماتی خارج از مدرسه برطرف می کند.