المپیادی های مجتمع ثامن نور

هر ساله تعداد زیادی از دانش آموختگان مجتمع نور در المپیادهای علمی دانش آموزی کشور شرکت می کنند و برگزیدگان آن در مجموعه تیمی چند نفره برای شرکت در المپیادهای علمی بین‌المللی آماده می شوند

المپیاد