سامانه هوشمند دایاموز

مجتمع نور برای مدیریت هوشمند مدرسه از نرم افزار مدرسه دایاموز استفاده می کند. به کارگیری نرم افزار اختصاصی مدارس یکی از امکانات مهم مدرسه هوشمند است.
نرم افزار مدرسه با سه زیر مجموعه پنل مدیریت تحت وب ، اپلیکیشن معلمان و اپلیکیشن اولیا  با مدیریت کلاس و دانش آموزان به کمک معلمان و مدیر مدرسه می آید همچنین اپلیکیشن اولیا و دانش آموز باعث سادگی ارتباط آنلاین بین معلم و والدین شده است.  

وب سایت دایاموز : https://dayamooz.co/