برنامه عملیاتی واجرایی  آموزشی  در یک سال تحصیلی دبیرستان ثامن نور توس

 

 • پشتیبانان آموزشی
 • طرح همیار معلم
 • مشارکت دانش آموزان در امر تدریس( یادگیری مشارکتی )
 • طرح همیار معلم
 • آزمونها (آزمونهای هماهنگ پنج شنبه – آزمون صبحانه – آزمون گزینه دو-آزمون پیشرفت تحصیلی-آزمون ریموت کنترل)
 • کلاسهای رفع اشکال موضوعی
 • پایگاه مطالعاتی
 • خلاقیت ونوآوری
 • المپیادها –مسابقات لیگ علمی پایا –جشنواره خوارزمی وکلاسهای پیشرفته
 • صندلی میهمان
 • تعین نماینده درسی کلاس
 • طرح پیش خوانی از دروس توسط دانش آموزان
 • طرح درس همکاران
 • جزوه های کمک آموزشی
 • برگزاری کلاس های رفع اشکال موضوعی
 • برگزاری پایگاه مطالعاتی ( قرائت خانه )
 • طرح فرصت طلایی آخر ترم و برنامه ریزی خاص